FÝRMAMIZ

Mekanik Tesisat Proje Müþavirlik ve Taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere 1983 yýlýnda Altepe Mühendislik ve Altepe Mekanik isimleriyle kurulan firmalarýmýz, faaliyetlerini 1993 yýlý Mayýs ayýndan itibaren EKÝN Proje Mühendislik Müþavirlik Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi'nde birleþtirmiþ ve mekanik malzeme satýþýna da baþlamýþtýr.
Geliþen satýþ faaliyetleri, yalnýzca satýþ faaliyetleri ile uðraþan bir þirketi zorunlu kýlmýþ ve 1997 yýlýnda Isý Merkezi Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi kurulmuþtur. 2000 Yýlýna kadar özellikle ýsýtma sistemleri satýþýnda uzmanlaþan Isý Merkezi , 2000 yýlý ile birlikte soðutma sistemleri satýþýna baþlamýþtýr.  

Sektörün birçok zor ve önemli projesinde görev alan ve görevini baþarýyla tamamlayan þirketimiz, geliþen taahhüt yapýsýný da müessese fikriyle birleþtirerek EKÝN Proje Ýnþaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Þ.’yi kurmuþtur.

Mekanik Tesisat ve Taahhüt sektörind kalýcýlýðýn tek güvencesini, Toplam Kalite felsefesini yaþama geçirmekte gören EKÝN þirketleri, logosunu bir Toplam Kalite ifadesine dönüþtürmekte kararlýdýr.

 

 

 

 


Tamamlandı
Rusya St. Petersburg Pulkovo Uluslararası Havalimanı İnşaatı


Devam ediyor
İstanbul Zorlu Center 'Mixed-Use' Projesi


Tamamlandı
220.000 m²lik Doha Uluslararası Hava Limanı İnşaatı


Tamamlandı
Bursa Hilton & Hampton Hotel İnşaatı


Tamamlandı
Qatar Education City Convention Center